DRC - Tata Gonda

V srdci provincie Centrální Kongo existuje komunita známá jako přívrženci zesnulého vizionáře Tata Gondy. Dnes mnozí oddaní z Konga a Angoly ochotně pokračují v tomto náboženství, jejichž účelem je bojovat proti nespravedlivému a hříšnému světu prostřednictvím neochvějných modliteb a přísného mnišského životního stylu. Náboženství odvozuje svůj název od zesnulého Tata Gondy, který jako odpověď na Boží volání v roce 1989 se oblékl do oděvu vyrobeného z pytle, z hrubého materiálu používaného k balení zboží, symbolizujícího „pokoru“ před Bohem. Stejně jako jejich prorok Tata Gonda se i jeho následovníci se oblékají do pytloviny, spí pod širým nebem a nepoužívají vodu k očistě, místo toho se rozhodli očistit svá těla popelem získaným ze spálených palmových listů. Učedníci Tata Gonda dodržují určité zákazy, jako je vyhýbání se alkoholu, tabáku, majetku a mytí se vodou.

„Do konce života vás bude bolet srdce a budete po Africe toužit jako po neuskutečněném snu, který se nikdy nevrátí ... Ten, kdo navštívil Afriku a trochu ji poznal, už není tím, co byl předtím - je jiný.“

– Josef Vágner